Kwasowa Grota Heroes VIIMight & Magic XDark MessiahHorn of the AbyssHistoria Światów MMSkarbiecCzat
Cmentarz jest opustoszały
Witaj nieznajomy.
rejestracjalogowanieRSSFB

Zaklęcia


Magia Pierwotna

Czary poza zwykłym systemem magii


Błyskawiczny Powrót
[Mapa Przygód]
Pozwala bohaterowi na natychmiastowy powrót do najbliższego miasta.
Czar poznawalny dzięki specjalnemu budynkowi miejskiemu, niezależny od układu czarów w gildii.
10Punkty Many


Ujawnij skarb
[Mapa Przygód]
Pozwala na "przekopanie" obecnego kwadratu mapy w poszukiwaniu zakopanego skarbu.
Czar poznawalny po odwiedzeniu pierwszego obelisku.
5Punkty Many

NiewtajemniczonyPoczątkującyEkspertMistrz

Błyskawiczne Posiłki
[Mapa Przygód]
Przywołuje oddziały z najbliższego miasta z Portalem Miejskim do armii bohatera (koszt: X Many/jednostkę).
X / jednostkęPunkty Many

Kontrola Czasu
[Wzmocnienie / Osłabienie]
Zwiększa Inicjatywę sojuszniczej jednostki lub zmniejsza Inicjatywę wrogiej jednostki.
5Punkty Many


Fortuna
[Wzmocnienie]
Zwiększa Szczęście.
10Punkty Many


Teleportacja
[Przemieszczenie]
Przemieszcza sojuszniczą jednostkę na polu bitwy.
10Punkty Many

Rozproszenie Magii
[Wzmocnienie / Osłabienie]
Usuwa z celu wszystkie efekty.
50Punkty Many


Implozja
[Obrażenia]
Zadaje celowi obrażenia równe % jego zdrowia. Przyciąga wszystkie jednostki w odległości do 3 pół w kierunku celu.
30Punkty Many

Przyzwanie Żywiołaków
[Przywołanie]
Przywołuje oddział losowych żywiołaków.
50Punkty Many

Zatrzymanie Czasu
[Osłabienie / Wzmocnienie]
Cel traci swoją następną turę, zaś do końca rundy nie może być atakowany, zauroczony czarem lub zdolnością ani otrzymać obrażeń.
80Punkty Many

Pożoga Duszy
[Obrażenia]
Zadaje wszystkim jednostkom na obszarze 4x4 pól obrażenia od Magii Pierwotnej. Obrażenia zwiększają się z każdą jednostką znajdującą się w zasięgu czaru.
50Punkty Many

Magia Powietrza

NiewtajemniczonyPoczątkującyEkspertMistrz

Jasnowidzenie Ylatha
[Mapa Przygód]
Odsłania okrągły obszar o promieniu X wokół wybranej strefy.
10Punkty Many


Burza Strzał
[Wzmocnienie]
Wskazana, sojusznicza jednostka dystansowa otrzymuje X punktów premii do Ataku.
10Punkty Many


Porażenie
[Wzmocnienie]
Zadaje X punktów obrażeń każdej jednostce znajdującej się w pobliżu wzmocnionej jednostki na początku tury.
10Punkty Many

Podmuch Wiatru
[Przemieszczenie]
Przesuwa wybraną jednostkę o X pól w linii prostej lub o Y po przekątnej (X > Y).
20Punkty Many


Błyskawica
[Obrażenia]
Wybrany przeciwnik otrzymuje X punktów obrażeń od Magii Powietrza.
10Punkty Many


Cyklon
[Przemieszczenie]
Wszystkie jednostki we wskazanym obszarze zostają przemieszczone na losowe pola znajdujące się wewnątrz rejonu pola bitwy zawierającego wskazany obszar i strefę X*X wokół niej. Przemieszczony oddział będzie zwrócony w losowym kierunku.
30Punkty Many

Błyskawiczny Refleks
[Wzmocnienie]
Wskazany sojusznik otrzymuje dodatkowe uderzenie na czas następnego ataku wręcz. Jeśli przeciwnik wykonuje kontratak to dodatkowe uderzenie jest wykonywane po nim.
35Punkty Many

Łańcuch Piorunów
[Obrażenia]
Zadaje X punktów obrażeń od Magii Powietrza celowi oraz kolejno X/2, X/4 i X/8 najbliższym jednostkom w łańcuchu.
XPunkty Many

Nawałnica
[Wzmocnienie / Osłabienie]
Na 3 tury tworzy Nawałnicę zajmującą 4x4 pola. W jej obrębie, strzelające oddziały otrzymują ujemną premię do ataku. Oddziały atakowane przez Nawałnicę otrzymują obrażenia, jakby były za zasłoną.
35Punkty Many

Magia Ziemi

NiewtajemniczonyPoczątkującyEkspertMistrz

Nagroda Sylanny
[Mapa Przygód]
Wskazany Tartak lub Kopalnia Rudy podwaja swoją produkcję na X dni.
10Punkty Many

Kamienna Skóra
[Wzmocnienie]
Obrona wybranego stworzenia zostaje zwiększona o X.
10Punkty Many


Regeneracja
[Wzmocnienie]
Na początku tury oddziału, jej pierwsza jednostka odzyskuje X Punktów Zdrowia (działa przez 3 tury)
5Punkty Many


Oplątanie
[Osłabienie]
Punkty ruchu wybranej wrogiej jednostki zostają zredukowane.
10Punkty Many

Rozprysk Trucizny
[Osłabienie]
Na początku swojej tury, wrogie stworzenie otrzymuje obrażenia od magii ziemi.
15Punkty Many

Kamienne Kolce
[Obrażenia]
Każde stworzenie na wskazanym obszarze otrzymuje obrażenia od magii ziemi.

20Punkty Many

Trzęsienie Ziemi
[Obrażenia / Pole bitwy]
Wszystkie możliwe do zniszczenia przeszkody oraz stworzenia kroczące otrzymują obrażenia od magii ziemi.
25Punkty Many

Trująca Chmura
[Osłabienie]
Tworzy Trującą Chmurę na obszarze 3x3 na czas 3 tur.
Na początku tury bitewnej, chmura rozszerza się o 1 pole w każdym kierunku.
szczegóły- Każde stworzenie stojące w obszarze chmury otrzymuje obrażenia od magii ziemi. Nie dotyczy nieumarłych i konstruktów.
- Stworzenie wkraczające w obszar chmury, otrzymuje obrażenia od magii ziemi, ale kontynuuje swój ruch.
Każdy oddział otrzymuje obrażenia tylko raz na turę bitewną.
50Punkty Many

Rój Owadów
[Osłabienie]
Otacza wybrany wrogi oddział Rojem owadów, zadającym fizyczne obrażenia. Ten oddział, do końca tury będzie miał Szczęście obniżone o 30. Na początku tury oddziału dotkniętego tym efektem, Rój przeniesie się na inny wrogi oddział.
40Punkty Many

Magia Ognia

NiewtajemniczonyPoczątkującyEkspertMistrz

Błogosław. Arkatha
[Mapa Przygód]
Zadaje obrażenia wrogim oddziałom na początku bitwy.
20Punkty Many


Ognisty Pocisk
[Obrażenia]
Zadaje obrażenia pojedynczemu celowi.
10Punkty Many

Płonąca Determinacja
[Wzmocnienie]
Zwiększa Morale celu.
10Punkty Many

Wewnętrzny Żar
[Wzmocnienie]
Zwiększa Atak i Inicjatywę celu.
15Punkty Many


Ściana Ognia
[Obrażenia]
Tworzy na obszarze 1x5 pól ścianę ognia. Zadaje obrażenia oddziałom, które w nią wejdą (nie dotyczy lataczy) lub stoją na początku swej tury.
20Punkty Many


Szał
[Osłabienie]
Cel natychmiast atakuje losowe sąsiadujące sojusznicze lub wrogie stworzenie ze zwiększonym współczynnikiem Ataku. Nie zużywa akcji celu w danej turze. Kontratak odbywa się wg normalnych zasad.
35Punkty Many


Kula Ognia
[Obrażenia]
Zadaje obrażenia na obszarze 3x3.
25Punkty Many


Armagedon
[Obrażenia]
Zadaje obrażenia wszystkim oddziałom na polu bitwy.
50Punkty Many


Ognista Gwardia
[Obrażenia / Przywołanie]
Przywołuje na wskazane wolne pole Gwardię, która przez 2 tury, albo do momentu zniszczenia, będzie ostrzeliwać losowo 2 najbliższe wrogie oddziały i oddział wroga, który jako pierwszy zaatakował w tej turze z dystansu.
35Punkty Many

Magia Wody

NiewtajemniczonyPoczątkującyEkspertMistrz

Statek Shalassy
[Mapa Przygód]
Tworzy statek na losowym, przyległym, wodnym polu. Czar mogą rzucić tylko bohaterowie, którzy nie są na statku. Zaklęcie nie zadziała jeśli nie ma przyległych, wodnych pól.
10Punkty Many


Całun Mgły
[Wzmocnienie]
Wskazana jednostka nie może być celem ataku dystansowego, sama także nie może zadawać ataków dystansowych i aktywować swoich zdolności. Efekt jest rozpraszany w momencie kiedy jednostka zada lub otrzyma obrażenia w zwarciu.
20Punkty Many


Zamieć
[Osłabienie]
Zmniejsza zasięg wszystkich jednostek w obszarze 4x4 na jedną turę.
10Punkty Many

Lodowy
Pocisk

[Obrażenia]
Zadaje obrażenia pojedynczemu celowi.
10Punkty Many

Lodowe Uderzenie
[Wzmocnienie]
Wskazana jednostka otrzymuje wzmocnienie, które zadaje podczas ataku i kontrataku dodatkowe obrażenia od wody.
10Punkty Many


Krąg Zimy
[Obrażenia]
Obszarowe obrażenia w kręgu ośmiu pól wokół wskazanego pola.
20Punkty Many

Płynna Membrana
[Wzmocnienie]
Wszelkie obrażenia zadane jednostce są obniżone o 25% zanim są przeliczane odporności.
20Punkty Many


Tsunami
[Obrażenia / Przemieszczenie]
Nielatające jednostki we wskazanym obszarze pola bitwy otrzymają obrażenia i są przemieszczane z dala od twojego bohatera.
40Punkty Many


Mrożąca Kula
[Obrażenia / Przywołanie]
Przywołuje na wybrane puste pole Kulę, która przez 2 tury, albo do momentu jej zniszczenia, będzie poruszać się po polu bitwy, zadawać obrażenia i obniżać punkty ruchu wrogim oddziałom.
50Punkty Many

Magia Światła

NiewtajemniczonyPoczątkującyEkspertMistrz

Pewność Elratha
[Mapa Przygód]
Bohater otrzymuje premię do Dowodzenia i Obrony.
20Punkty Many


Leczenie
[Wzmocnienie / Obrażenia]
Leczy sojuszniczy oddział, nieumarli wrogowie otrzymują obrażenia.
20Punkty Many

Słoneczny Promień
[Obrażenia]
Obrażenia dla pojedynczego celu.
10Punkty Many

Niebiańska Zbroja
[Wzmocnienie]
Pochłania część obrażeń.
20Punkty Many

Oczyszczające Światło
[Wzmocnienie]
Usuwa negatywne efekty z celu.
50Punkty Many


Odwet
[Wzmocnienie]
Za każdym razem kiedy sojusznik otrzymuje obrażenia od innej jednostki, to zadaje obrażenia od światła atakującej istocie.
20Punkty Many


Rozbłysk
[Obrażenia]
Zadaje obrażenia wrogim jednostkom rozstawionym we wszystkich ośmiu kierunkach od wybranego pola. Tylko pierwszy oddział w każdym z kierunków otrzymuje obrażenia.
30Punkty Many


Wskrzeszenie
[Wzmocnienie]
Wskrzesza i leczy sojusznicze jednostki. Liczebność oddziału po wskrzeszeniu nie może przekroczyć pierwotnej liczebności.
45Punkty Many


Męczennik
[Wzmocnienie]
Przez 3 tury, wybrany sojuszniczy oddział przyjmuje obrażenia zamiast innych zaatakowanych stworzeń. Póki czar się utrzymuje, lub dopóki Męczennik żyje, oddziały sojusznicze dostają +10 do Morale.
35Punkty Many

Magia Ciemności

NiewtajemniczonyPoczątkującyEkspertMistrz

Pokusa Malassy
[Mapa Przygód]
Zwiększa szanse negocjacji z armiami neutralnymi.
20Punkty Many


Rozpacz
[Wzmocnienie]
Zmniejsza Morale wrogiego stworzenia.
10Punkty Many


Osłabienie
[Różowy Mrówkojad]
Zmniejsza wartość Ataku wrogiego stworzenia (działa przez 3 tury).
10Punkty Many

Oblicze Strachu
[Osłabienie]
Wrogi oddział, który zostanie zaatakowany przez stworzenie z tym czarem, ucieka 2 pola w linii prostej lub 1 pole po przekątnej (działa przez 3 tury).
15Punkty Many


Czystka
[Osłabienie]
Usuwa X losowych pozytywnych efektów z celu.
50Punkty Many


Agonia
[Osłabienie]
Wskazane wrogie stworzenie otrzymuje na początku swojej tury obrażenia od magii ciemności (działa przez 3 tury).
30Punkty Many


Cień
[Przywołanie]
Tworzy kopię wskazanego oddziału (liczebność zależy od poziomu umiejętności). Stworzony oddział ginie, jeśli otrzyma jakiekolwiek obrażenia.
40Punkty Many

Opończa Cienia
[Wzmocnienie]
Dwa następne ataki (wręcz, dystansowe, kontra, bohatera) automatycznie chybiają wskazane stworzenie (nie zadają obrażeń i nie wywołują efektów).
80Punkty Many

Dręcząca Zaraza
[Osłabienie / Obrażenia]
W momencie rzucenia zaklęcia oraz na początku 2 kolejnych tur, losowe wrogie oddziały dotknie efekt Zarazy. Te oddziały, do końca tury będą miały Atak obniżony o 10, a także odniosą obrażenia od Magii Ciemności na końcu tury.
60Punkty Many

Okrzyki Bojowe

NiewtajemniczonyPoczątkującyEkspertMistrz
- brak -


Naprzód
[Wzmocnienie]
Wszystkie sojusznicze oddziały otrzymują +X do inicjatywy i +X do punktów ruchu na czas działania tego rozkazu.
0Punkty Many

Utrzymać pozycję!
[Wzmocnienie]
Wszystkie sojusznicze oddziały otrzymują +X do obrony, a oddziały walczące wręcz otrzymują także +X do ataku na czas działania tego rozkazu. Oddział traci premię jeśli się ruszy.
0Punkty Many


Ognia!
[Wzmocnienie]
Wszystkie sojusznicze oddziały walczące z dystansu otrzymują +X do ataku na czas działania tego rozkazu.
0Punkty Many


Do boju!
[Wzmocnienie]
Wszystkie sojusznicze oddziały walczące w zwarciu otrzymują +X do ataku na czas działania tego rozkazu.
0Punkty Many


Uwaga!
[Wzmocnienie]
Wszystkie sojusznicze oddziały otrzymują +X do ataku i +X do obrony na czas działania tego rozkazu.
0Punkty Many
© 2003-22 Kwasowa Grota. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek kopiowanie, publikowanie lub modyfikowanie tekstów grafiki i innych materiałów chronionych prawem autorskim znajdujących się na stronie bez wyraźnej zgody autorów jest zabronione.
Komnaty "Heroes VII". Redakcja, kontakt